Wednesday, May 9, 2018

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับครู และนักเรียน

No comments

สำหรับครู
-------------------------------


 
คือครูที่มี @anc.ac.th แล้วครับ
------------------------
 ครูใหม่ (ที่ยังไม่มี @anc.ac.th)
  
คือครูที่ยังไม่มี @anc.ac.th
ลงทะเบียนขออีเมล์ใหม่ก่อนครับ
------------------------

http://club.anc.ac.th/2018/05/blog-post_4.html
(สามารถเข้าแก้ไขได้นะครับ)
จะแจ้งปิดการแก้ไขเมื่อพร้อมให้นักเรียนลงทะเบียนครับ

--------------------------------


-------------------------------
สำหรับนักเรียน
-------------------------------

1. ให้นักเรียนเข้าเว็บ 
https://accounts.google.com
เพื่อเข้าสู่ระบบในโรงเรียนอำนาจเจริญ
ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียน Email ของโรงเรียน
 เป็น 
USERNAME และ PASSWORD

โดย Username จะเป็นการใช้เทคโนโลยี
ของ
@Gmail.com 
แต่จะเป็น@anc.ac.th แทน
เช่น
12345@anc.ac.th เป็นต้น 
User
Name = เลขประจำตัวนักเรียน 
เช่น  12345@anc.ac.th
PassWord = ANC+เลขประจำตัวนักเรียน
 เช่น
ANC12345


-----------------------------
2. ถ้านักเรียนเข้าสู่ระบบได้ดังภาพข้างบนแล้ว
ให้นักเรียนเข้าเว็บ
http://club.anc.ac.th
หากอยู่หน้านี้อยู่แล้ว นักเรียนสามารถเข้าค้นหาชุมนุมได้ที่ลิงค์

-----------------------------

3. หากมีรหัสชุมนุมแล้วนักเรียนสามารถ
ให้คลิกที่ปุ่มลทะเบียนด้านล่าง
---------------------------------------------

4. นักเรียนสามารถเข้าดูผลการลงทะเบียนที่ปุ่น Results 
หากนักเรียนดูผลการลงทะเบียนแล้วถ้าเป็นลำดับที่ 20
เป็นต้นไป ให้ดำเนินการ คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนใหม่
เพื่อแก้ไขและเลือกชุมนุมใหม่

--------------------------------------

No comments :

Post a Comment