Thursday, May 10, 2018

สำหรับครูปัจุบัน

No comments

การลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนอำนาจเจริญ 
(สำหรับครูปัจจุบัน) 
 เมื่อท่านดำเนินการ LogIn เข้าสู่ระบบใน google 
ด้วยเมล์ @anc.ac.th แล้ว

บางคนใช้มือถือแล้วมีการเข้าสู่ระบบด้วย @gmail.com 
อยู่ให้ออกจากระบบก่อนนะครับค่อยเข้าสู่ระบบ


-----------------------------------------------------------------------------
และเข้าสู่ระบบได้ ให้คลิกปุ่มนี้
คลิกเพื่อลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

-----------------------------------------------------------------------------

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม


-----------------------------------------------------------------------------
สามารถดูวิธีการเข้าสู่ระบบได้ที่
เพื่อศึกษาดูวิธีการที่ถูกต้อง
หากท่านเข้าสู่ระบบแล้ว
สามารถบันทึกลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้เลยจากลิงค์ด้านล่าง
No comments :

Post a Comment